สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนผู้ที่เก็บเห็ดมาขาย หรือนำมาปรุงเป็นอาหาร ควรมีความรู้และความชำนาญ และควรศึกษาชนิดของเห็ดป่า หากไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

  
    นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคที่1เชียงใหม่ กล่าวว่า จากรายงานการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่ขึ้นในป่า และขึ้นเองตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝน และจากสถิติโรครายภาค พบมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการรับประทานเห็ดหรือเก็บเห็ดมาจำหน่าย โดยเห็ดพิษที่ประชาชนไม่ควรนำมาทำอาหาร เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ดตับเต่าบางชนิด เห็ดไข่ห่านตีนต่ำ เห็ดสมองวัว เห็ดน้ำหมึก เห็ดเกล็ดดาว เห็ดหิ่งห้อย เป็นต้น นายแพทย์ วิทยา กล่าวต่อว่า ผู้ที่จะเก็บเห็ดมาขาย หรือนำมาปรุงอาหาร จะต้องมีความรู้ความชำนาญ และระวังเป็นพิเศษ โดยต้องมั่นใจว่ารู้จักเห็ดชนิดนั้น การเก็บเห็ดไม่ควรเก็บเห็ดที่ขึ้นใกล้โรงงานสารเคมี และเก็บเห็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์โดยเก็บให้ครบทุกส่วน และเก็บแยกเป็นชนิด อีกทั้งไม่ควรเก็บเห็ดหลังพายุฝนเพราะเห็ดบางชนิดสีบนหมวกอาจถูกฝนชะล้างไป หากเก็บมาแล้วควรปรุงอาหารทันที ห้ามกินเห็ดดิบโดยเด็ดขาด และควรกินเล็กน้อยในครั้งแรก นอกจากนี้หากรับประทานเห็ดพิษ จะแสดงอาการภายใน 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณเห็ดที่กิน หากพบผู้ได้รับพิษจากการกินเห็ด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น อ่อนเพลีย ปวดท้องเวียนศีรษะ เบื้องต้นต้องทำให้อาเจียน โดยการล้วงคอหรือตอกไข่ขาว และพบแพทย์ทันที .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
4 กรกฎาคม 2559 , 16:53 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย