ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำกับเยาวชนถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติของเยาวชน ในกิจกรรมเสวนา “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” ที่หอประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมการเสวนา “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” โดยเน้นย้ำเยาวชนให้ทำความเข้าใจกระบวนการออกเสียงประชามติ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิในการออกเสียงประชามติ เป็นจำนวนกว่า 300 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความสำคัญในการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเริ่มต้นปฏิรูปประเทศ จึงจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญให้ถูกต้อง เพราะมีความแตกต่างจากฉบับเดิมในหลายส่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิเองในการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเยาวชนที่มีสิทธิเป็นครั้งแรก เพราะเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ทุกประการ พร้อมทั้งมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญโดยดร.อมร วานิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายภักดี รัตนผล อนุกรรมการพิจารณาจัดทำเนื้อหาในการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ และนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแจกคำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญแก่ผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อการทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญที่สะดวกยิ่งขึ้น.// ภูริช กาญจนพยัคฆ์ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.เชียงใหม่
 
4 กรกฎาคม 2559 , 18:07 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย