คลังจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ประชารัฐเพื่อคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ ให้ยั่งยืน ” ครบเครื่องเรื่อง SMEs ทุน Tax Talk ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

  
    นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เตรียมจัดงาน“ประชารัฐเพื่อคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ ให้ยั่งยืน” ครบเครื่องเรื่อง SMEs ทุน Tax Talk ตามนโยบายประชารัฐ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล การปฏิวัติระบบการเงินไทยสู่โลกดิจิทัล การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร รวมถึงการบรรยายให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนที่มาร่วมงาน ในหัวข้อ ภาษีที่ควรรู้ ไขความลับฉบับผู้ประกอบการ กู้อย่างไรไม่ให้แบงค์ปฏิเสธ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และเตรียมความพร้อม ให้กับผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรธุรกิจ ทั้งด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และแหล่งทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ digital economy และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ยั่งยืน โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงินของรัฐ กรมธรรม์ประกันภัยราคาพิเศษ นิทรรศการเหรียญกษาปณ์หายาก บริการจ่ายแลกเหรียญ 50 บาท ในโอกาสครองราชย์ครบ 70 ปี และที่ดินสวย ทรัพย์เด่น ในราคาพิเศษ โดยผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายในการเข้าร่วมงาน สำหรับงาน “ประชารัฐเพื่อคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ ให้ยั่งยืน” ครบเครื่องเรื่อง SMEs ทุน Tax Talk จะจัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
5 กรกฎาคม 2559 , 16:06 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย