แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่กำหนดแนวทางเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2559

  
    รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ย้ำแนวทาง 3 ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2559 พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ นายอุดม สมเกตุ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ชี้แจงถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2559 โดยเตรียมรับมือสถานการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ช่วงก่อนเกิดเหตุ ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัย ขั้นตอนที่สองคือ ขณะเกิดภัย ได้ทำการสำรวจพื้นที่ รวมถึงให้บริการประชาชน หากพบความเสียหายจะส่งเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมเบื้องต้น ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ชั่วคราว พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ ขั้นตอนหลังน้ำลด เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ภายใน 7 วัน และเตรียมดำเนินการนำเสนอขอสนับสนุนงบประมาน เพื่อซ่อมแซมอย่างถาวรต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ทำการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมทางหลวงชนบทหมายเลข 4016 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1013 บริเวณบ้านขุนกลาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด และนำเศษต้นไม้ออกจากตอม่อสะพาน อีกทั้งยังนำเครื่องจักรกลเช่น รถน้ำ รถตักหน้าขุดหลัง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านขุนกลาง ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภูริช กาญจนพยัคฆ์ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.เชียงใหม่
 
5 กรกฎาคม 2559 , 17:25 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย