สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน เร่งจัดหาวัคซีนต้านโรค IPD ลดอัตราการตายของเด็กด้อยโอกาส

  
    องค์กรภาคประชาสังคม สานต่อกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จัดหาวัคซีนป้องกันโรค IPD ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค หลังพบมีเด็กเข้าถึงวัคซีนนี้เพียงร้อยละ 14 ของประเทศ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนสานต่อกิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค IPD แก่เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกภูมิภาค ผ่านโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง รณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค แก่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อในเด็กทุกภูมิภาค โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันไอพีดีเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 5 พันโด๊ส เพื่อให้เข้าถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยโรคหอบหืด ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน
ทั้งนี้จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า เด็กไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีน IPD เพียงร้อยละ 14 ขณะที่กลุ่มเด็กเสี่ยงหากได้รับวัคซีนจะมีโอกาสรอดชีวิตถึงร้อยละ 90 ในส่วนของเด็กที่ป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากพื้นที่ภาคเหนือมีจำนวนกว่า 1 พันราย ยังมีความต้องการวัคซีน IPD อีกจำนวนมาก ซึ่งทั้งสององค์กรจะพยายามผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุข บรรจุให้เป็นวัคซีนที่จำเป็น เพื่อสามารถแจกจ่ายให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงในโอกาสต่อไป
โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือโรค IPD (IPD, Invasive pneumococcal disease) คือโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการติดต่อกันระหว่างคนสู่คน เชื้อโรคสามารถก่อโรคได้ในหลายอวัยวะ โดยส่วนใหญ่จะทำให้เกิดปอดอักเสบ หรือ ปอดบวม โรคนี้มียาปฏิชีวนะสำหรับรักษาและมีวัคซีนสำหรับป้องกันโรค โรคนี้พบได้ทั่วโลก ทุกเชื้อชาติ แต่พบว่าคนพื้นเมืองอลาสกา (Native Alaskan) คนพื้นเมืองของอเมริกา (Native American) และคนผิวดำเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน (African American) มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าเชื้อชาติอื่นๆ วัยที่พบเป็นโรคนี้ได้มากมี 2 ช่วงคือ ช่วงวัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี และในวัยผู้ใหญ่อายุมากกว่า 55 ปี
 
6 กรกฎาคม 2559 , 19:53 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย