ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังอุทกภัย

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาเหนือ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2559
นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว แม่วาง สะเมิง และอำเภอดอยเต่า ให้ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อันเนื่องมาจากกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือตอนบน รวมถึงมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกิดจากผลกระทบทางอ้อมของพายุไต้ฝุ่น “เนพาตัส” ซึ่งเป็นพายุลูกแรกของปี 2559 โดยจะส่งผลให้กระแสลมจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น จะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและการกระจายของฝนในระยะ 1 – 2 วันนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดอุทุกภัย
ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกัน พร้อมทั้งติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะทางอำเภอดอยเต่า ให้ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ ที่กีดขวางทางไหลของน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจาก น้ำที่ไหลมาจากแม่ปิงลงสู่อำเภอดอยเต่าในช่วงที่ผ่านมา นำพาเศษวัสดุต่าง ๆ มาด้วย
 
7 กรกฎาคม 2559 , 16:17 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย