กรมการค้าภายในพร้อมตรวจสอบทันทีหากพบปัญหาเรื่องราคาสินค้า

  
    รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อหมู น้ำมันพืชและน้ำตาลทราย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนเรื่องราคาสินค้า และปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากภัยแล้ง โดยรับฟังปัญหาของประชาชนผู้จับจ่ายเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้า อีกทั้งยังได้ซักถามผู้ค้าขายเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาในปัจจุบัน ก่อนเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์สินค้าต่อที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาหางดง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาสินค้าในปัจจุบันอยู่ในระดับปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งราคาสินค้าไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครมากนัก สินค้าที่เคยมีราคาสูงก็ปรับลดลง มีเพียงราคาไข่ไก่เท่านั้นที่สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกติ สำหรับปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมากคือ ปัญหาการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า ทางกรมการค้าภายใน จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที หากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้บริโภค และขอให้ประชาชนช่วยกันร้องเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหา ภูริช กาญจนพยัคฆ์ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.เชียงใหม่
 
7 กรกฎาคม 2559 , 16:19 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย