โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมเฝ้าระวังอุทกภัย

  
    โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เฝ้าระวังปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ จากที่มีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานีวัดระดับน้ำ 20 จุด พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมทันที นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โของแม่น้ำปิงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่ ส่วนสถานการณ์น้ำโดยรวมของเขื่อนขนาดเล็ก 115 แห่ง สถานภาพโดยรวมมีน้ำอยู่ประมาณ 24 % เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 % เขื่อนขนาดกลางยังคงทรงตัว เนื่องจากมีการระบายน้ำออกไปใช้ ในพื้นที่การเกษตร ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่เขื่อนแม่งัด มีน้ำอยู่ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนเม่กวงมีน้ำอยู่ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งสองเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีก ทั้งนี้ในพื้นที่ 3 อำเภอ ที่มีน้ำมากกว่า 50 % ในแหล่งน้ำของชลประทาน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสะเมิง และอำเภอสันป่าตอง จึงแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ ที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีความจุน้อย เมื่อฝนตกหนัก น้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้กำชับให้อำเภอ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบทางระบายน้ำล้นและให้เอาเศษวัชพืชออกเพื่อการระบายน้ำที่รวดเร็ว และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียง ได้แก่ ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด บริเวณอำเภอพร้าว และที่ราบลุ่มน้ำปิงทั้งหมด นายเจนศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยให้ตรวจเช็คปริมาณน้ำ ทุกชั่วโมง จากสถานีวัดระดับน้ำตามจุดต่างๆ หากน้ำในจุด P20 ที่อำเภอเชียงดาว เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.50 เมตร และปริมาณน้ำไหลอยู่ที่ 440 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง เขตเมืองเชียงใหม่จะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 3.40 เมตร ซึ่งหมายถึงน้ำจะท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ ในอีก 6 -8 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางโครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 37 เครื่อง ใน 25 จุดบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อระบายน้ำในจุดที่สูงขึ้น .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
7 กรกฎาคม 2559 , 17:33 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา