จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอ เนื่องจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
วันนี้ (7 ก.ค.59) เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. มีรายงานฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงลำน้ำแม่แจ่มเพิ่มสูงขึ้น นายอำเภอกัลยานิวัฒนา ได้สั่งการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ประชาชน เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ โดยมีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางเสียงตามสายหมู่บ้านเป็นระยะ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นได้
ขณะที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว แม่วาง สะเมิง และอำเภอดอยเต่า ให้ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อันเนื่องมาจากกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือตอนบน รวมถึงมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกิดจากผลกระทบทางอ้อมของพายุไต้ฝุ่น “เนพาตัส” ซึ่งเป็นพายุลูกแรกของปี 2559 โดยจะส่งผลให้กระแสลมจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น จะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและการกระจายของฝนในระยะ 1 – 2 วันนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดอุทุกภัย และให้ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช และเศษวัสดุ ต่าง ๆ ที่กีดขวางทางไหลของน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัย
 
7 กรกฎาคม 2559 , 18:05 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย