จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมืออุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

  
    จังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวแบบผจญภัยเข้ารับการเสริมศักยภาพ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล ตามโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและศักยภาพของคน ชุมชน และสังคมในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการอบรมรุ่นที่ 3 จากการอบรมทั้งหมด 5 รุ่น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้มีสถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเปิดขึ้นเป็นจำนวนมากการให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพกู้ภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ทำให้สถานประกอบการต้องมีความพร้อมเรื่องเทคนิค วิธีการ รวมทั้งขั้นตอนในการกู้ชีพกู้ภัยในลักษณะต่างๆอย่างถูกต้อง การอบรมในครั้งนี้หวังให้ผู้เข้าร่วมมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการยกระดับสถานประกอบการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อไป ภูริชกาญจนพยัคฆ์ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.เชียงใหม่
 
8 กรกฎาคม 2559 , 17:43 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา