ผู้บริหาร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ Rice for Mom เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
    วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ Rice for Mom โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ร่วมกันปลูกข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา และเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ เพื่อร่วมกันสืบสานเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวว่า “กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ Rice for Mom เน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เรียนรู้งาน ด้วยการฝึกหัด และลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ซึ่งก่อนลงแปลงปลูกข้าว ตาม ได้มีพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ มัดข้อมือควาย ที่มีชื่อว่า “เจ้าบุญหนัก” และทำพิธีแฮกนา ตามแบบพิธีกรรมล้านนาโบราณ ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการปลูกข้าววันแม่ครั้งนี้ ทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันปลูกข้าวและทำกิจกรรมร่วมกัน.//
 
9 สิงหาคม 2559 , 14:09 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา