จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีสวดถอน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ คุ้มเจ้าหลวงเวียงแก้วในอดีต ภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคล พลิกฟื้น และพัฒนาให้กลับมาเป็น ข่วงหลวงเวียงแก้ว

  
    วันที่(9 ส.ค.59) ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทำพิธีสวดถอนสิ่งอัปมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในพื้นที่โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าบริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม เคยเป็นคุ้มเจ้าหลวง เวียงแก้ว เมืองในประวัติศาสตร์ ที่ถูกรื้อคุ้มเดิม สร้างเป็นคุก คุมขังนักโทษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 จังหวัดเชียงใหม่จึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ประมาณ 36 ไร่ เพื่อพัฒนาพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว และการเปิดพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ก่อนจะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ทั้งหมด 36 หลัง พลิกฟื้นคุ้มหลวงเวียงแก้วในอดีตมาเป็นข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยจะสร้างวิหารทรงมณฑลจตุรมุข เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตัก 180 นิ้ว อนุสรณ์พุทธชยันตี 2,600 ปี ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและเชื่อมโยงชุมชนกลางเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในอนาคต.//
 
9 สิงหาคม 2559 , 16:10 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา