มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  
     วันนี้ (9 ส.ค. 59) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการหนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในอำเภอดอยสะเก็ด โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ทั้งภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย และอุทกภัย ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำเนินของประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.สำราญราษฎร์ และ ต.ตลาดใหญ่ กว่า 2,300 ครอบครัว.//
 
9 สิงหาคม 2559 , 16:29 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา