ตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทักท้วงการใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ ก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

  
    
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนครู นักเรียน ศิษย์เก่า และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทักท้วงการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ สำหรับข้าราชการ และประชาชนที่ไม่เคยมีที่พัก ในสัญญาระยะยาว ของกรมธนารักษ์ ที่จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ซึ่งติดกับอาณาเขตของโรงเรียน โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีน้ำเงิน ที่ถูกกำหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อสถาบันราชการ การศาสนา การศึกษาและการสาธารณูปโภค จึงขอให้กรมธนารักษ์ทบทวนการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการจราจรย่านถนนช้างคลาน รวมทั้งปัญหาขยะ ปัญหาสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน กว่า 10,000 คน ของ 4 โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ โดยเสนอ ควรพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เป็นสวนสาธารณะให้เป็นปอดของเมืองเชียงใหม่
สำหรับโครงการดังกล่าวของกรมธนารักษ์ เบื้องต้นกำหนดจะทำการก่อสร้างเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียม จำนวน 6 หลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 480 - 600 หน่วย แต่ละหน่วยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32 ตารางเมตร และมีราคาขายหน่วยละประมาณ 600,000 บาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีรายได้น้อย เนื่องจากที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่สีน้ำเงิน
 
9 สิงหาคม 2559 , 16:33 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย