สำนักงาน ป.ป.ส.นำผู้ผ่านการบำบัดฝิ่น และมวลชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ พลิกผืนฝิ่น คืนผืนป่า"

  
    นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า โครงการประชารัฐร่วมใจ "พลิกผืนฝิ่น คืนผืนป่า" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ เป็นส่วนหนึ่งของกลไกประชารัฐร่วมพลังแก้ไขปัญหาฝิ่นแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่(ศมพ.), อำเภออมก๋อย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.) อ.อมก๋อย, โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่แปลงปลูก 2 ไร่ ที่บ้านซอแอะ หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น และจะได้มอบสิ่งของบริจาคให้ผู้ผ่านการบำบัดฝิ่น ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาแกนนำ "เยาวชนอมก๋อยใฝ่ดีปลอดฝิ่น" ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 150 คน เพื่อสร้างเยาวชน ชนเผ่ารุ่นใหม่ของอำเภออมก๋อย ให้สามารถเป็นกำลังหลักที่สำคัญของประเทศไทยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นหรือยาเสพติดอื่น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานป.ป.ส ยังร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ดำเนินการทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความต้องการการใช้ ฝิ่นในพื้นที่ ทั้งการปราบปราม การบำบัดรักษา การติดตามฟื้นฟูช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพ ผู้เสพผู้ติดฝิ่น การป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำจากแปลงฝิ่นในครั้งนี้.//
 
9 สิงหาคม 2559 , 16:42 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา