จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศประจำปี 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 2,600 คน จาก 35 ประเทศ

  
    
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016 ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,500 คน จาก 35 ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่พัฒนาความก้าวหน้าของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมเต็มร้อยในการจัดการแข่งขัน โดยเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรกเป็นเจ้าภาพในปี 2551 ซึ่งกิจกรรมในการแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ การศึกษาแหล่งเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้การแข่งขันในครั้งนี้ มีเวทีคู่ขนานในการสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่
 
10 สิงหาคม 2559 , 11:26 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย