กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) จัดสัมมนาผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 200 ราย ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง Supply Chain และเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจไทย-อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV

  
    นางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้าง Supply Chain และสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 200 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดตลาดอาเซียน โดยใช้ห่วงโซ่อุปทานในการขับเคลื่อนธุรกิจ จากนั้นจะได้คัดเลือกผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจไทย เดินทางไปเชื่อมโยงประเทศในอาเซียน (Business Networking) โดยเริ่มจากสหภาพเมียนมาร์ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการไปดูการค้า ตลาดชายแดน ประเทศเมียนมาร์ ให้เห็นภาพการค้าชายแดนของประเทศ CLMV นางสาวศุภรา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประเทศของไทยกำลังก้าวสู่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง หากผู้ประกอบการมีศักยภาพ มองเห็นโอกาสทางการตลาด ได้เรียนรู้กระบวนการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมีระบบ สร้างSupply Chain และเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV เชื่อว่าสามารถนำพาสินค้าไทยไปสู่ตลาดสดอาเซียนได้ง่ายขึ้น.//
 
10 สิงหาคม 2559 , 13:14 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา