จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ ความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน ผลักดันจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก เป็นด่านการค้าถาวร พัฒนาสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
    
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เปิดจุดผ่อนปรนด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก ให้สามารถทำธุรกรรมส่งออก – นำเข้า ได้อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างมูลค่าการค้าชายแดน สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด เกิดการยกระดับสู่ด่านการค้าถาวรในอนาคต โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เชื่อมโยงวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การบริการ และการค้า สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ไทย – พม่า 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม ที่บริเวณหน้าด่านจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว
ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ และประธานหอการค้าตองยี และคณะกรรมการหอการค้าตองยี ผู้แทนการค้าจากเมืองสาด เมืองต่วน เมืองหางและโป่งป่าแขม ด้านโอกาสทางกาค้าชายแดน และการพัฒนาศักยภาพใน 3 ด่าน ของอำเภอชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ ยกระดับสู่ด่านการค้าถาวร
 
10 สิงหาคม 2559 , 14:38 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย