กรมชลประทานทุ่มงบ 35 ล้าน จ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รองรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ป้องกันปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ในอำเภอท้ายน้ำของจังหวัดเชียงใหม่

  
    นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จ้างบริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด เพื่อศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน 35 ล้านบาท ระยะเวลา 420 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อแนะนำโครงการ ชี้แจงแนวทางการศึกษาและแผนการศึกษาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยการจัดประชุมปฐมนิเทศ เวทีแรก จัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการส่งน้ำแม่แตง ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีอายุมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมในส่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการป้องกันปัญหาอุทกภัย ดังนั้น การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุม 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ใน 35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้ง เพื่อรองรับโครงการผันน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564.//
 
10 สิงหาคม 2559 , 15:37 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา