คณะทำงานปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและกำหนดจุดวางเครื่องสูบน้ำ และตรวจสอบประตูระบายน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตเมือง ไม่น้อยกว่า 30 จุด เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ น้ำท่วมขัง และแม่น้ำปิงเอ่อท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    วันนี้(10 ส.ค.59) คณะทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดวางเครื่องสูบน้ำ/ตรวจเช็คประตูระบายน้ำ คลองแม่ข่าหลายจุด ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 จุด โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละจุดอย่างชัดเจน ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ทำแนวป้องกันตลิ่งกระสอบทราย และทำแนวผนังกั้นน้ำให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะที่จุดผันน้ำบริเวณขุนช่างเคี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณโรงพยาบาลลานนา ได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ำแม่แตง, เทศบาลตำบลช้างเผือก และโยธาธิการและผังเมือง ร่วมหาแนวทางให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัย/น้ำท่วมขังได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาร์ ทางตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบนจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งเตือนให้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคนถล่ม 919 หมู่บ้าน ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง.//
 
10 สิงหาคม 2559 , 17:17 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา