สปข. 3 จัดกิจกรรมเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของคนเชียงใหม่ สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ทองกวาว อินทนิล เหลืองปรีดียาธร และตะแบก
โดยในช่วงบ่ายมีการจัด เสาวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์มหาราชินี” ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา” ที่ห้องส่งโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
 
11 สิงหาคม 2559 , 16:54 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย