ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

  
    วันนี้ (11 ส.ค. 59) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกิจกรรมปลูกเพื่อแม่ ในโครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เทิดไท้องค์ราชินี ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกลุ่มพลังสตรีร่วมกันส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดการประกวดปลูกพืชผักสวนครัว โดยใช้ภาชนะหรือวัสดุต่างๆ เช่น ล้อรถยนต์ ขวดน้ำดื่ม ไม้ไผ่ จัดให้มีการแสดงผลงานของสตรี 25 อำเภอ การแสดงทางวัฒนธรรม การเสวนาทางวิชาการโดยสถาบันการศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการพืชผักสวนครัวกรณีการส่งเสริมกิจกรรมสตรีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลการประกวดการออกร้านนิทรรศการของดี 25 อำเภอ รางวัลชนะเลิศ อำเภอพร้าว รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อำเภอสันทราย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อำเภอแม่แตง เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยอันดับที่ 1-3 เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ อำเภอสันกำแพง จอมทองและแม่ริม ตามลำดับ รางวัลการประกวดการปลูกผักสวนครัว โดยใช้ภาชนะจากวัสดุต่างๆ รางวัลชนะเลิศ คณะสตรีอำเภอดอยหล่อ รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะสตรีอำเภอสันทราย เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะสตรีอำเภอแม่แตง เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการและประชาชนในอำเภอสันป่าตอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาบึก 280 ตัว ตะเพียนทองและปลาสร้อยขาว รวม 5 แสนตัว และกุ้งก้ามกราม 6 แสนตัว ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง ท่าวัดอินทะวิชัย บ้านแม่ข่อง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559.//
 
11 สิงหาคม 2559 , 17:08 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา