จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานโชว์กล้วยไม้นานาพันธุ์ พร้อมการประกวดและจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ในงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 35 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่

  
    วันนี้(11 ส.ค.59) ที่สวนสุขภาพบ้านเด่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 โดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระราชินูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เป็นงานประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 35 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ชื่อว่า เป็นเสน่ห์แห่งเวียงพิงค์ รวมทั้ง เพื่อการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกรีนซีซั่น โอกาสนี้ ได้มีพิธีติดกล้วยไม้บนต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่- ลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ การเพาะพันธุ์กล้วยไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น งานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 -14 สิงหาคม 2559 ที่สวนสุขภาพบ้านเด่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ การจัดนิทรรศการและจัดแสดงกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด นอกจากนี้ยังได้มีการประกวดจัดสวนหย่อม การจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเที่ยวชมตลอดการจัดงาน.//
 
11 สิงหาคม 2559 , 17:17 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา