คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าคัดค้านโครงการบ้าน ธนารักษ์ประชารัฐ บริเวณถนนเจริญประเทศ อำเภอเมืองเชียงใหม่ หวั่นสร้างปัญหาการจราจร และทำลายพื้นที่สีเขียวในชุมชน

  
    
เวลา 11.30 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 100 คน เดินขบวน ถือป้ายคัดค้านการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา บนพื้นที่สีน้ำเงินของกรมธนารักษ์ บริเวณถนนเจริญประเทศ ซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รายได้น้อย ซึ่งครู นักเรียน และคนในชุมชน มีความกังวลว่า หากมีการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อการจราจร และทำลายพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยคณะผู้บริหารของโรงเรียนที่อยู่บริเวณถนนเจริญประเทศ ได้ร่วมลงนามในหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ไปถึงรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยุติโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ถนนเจริญประเทศ เป็นถนน 2 เลน ขนาด 8 เมตร ซึ่งการเดินรถในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจะปรับให้เดินรถทางเดียว(วันเวย์) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอยู่แล้ว หากมีที่พักอาศัยขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะก่อให้เกิดปัญหาจราจรหนาแน่นหนักกว่าปัจจุบันอีกหลายเท่า ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน ทั้งด้านการจราจร มลพิษทางอากาศ และความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ ในพื้นที่ โครงการก่อสร้าง มีต้นไม้ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือเป็นปอดขนาดใหญ่แห่งเดียวกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ หากก่อสร้างโครงการดังกล่าวก็จะทำให้ปอดขนาดใหญ่ของเชียงใหม่หายไป
 
11 สิงหาคม 2559 , 18:07 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย