สรุปสถานการณ์อุบัติเเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

  
    สถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 31 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เกิดเหตุ 31 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 35 คน เป็นชาย 31 คน หญิง 4 คน ผู้เสียชีวิต 2 คน คือนายซอ ไม่ทราบนามสกุล ชาว ต.แม่งอน อ.ฝาง จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ปิคอัพบริเวณบ้านศรีบุญเรือง ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา อ.แม่ริม กับนายเสถียร จันทร์อ้าย ชาว ต.แม่งอน อ.ฝาง รถยนต์ชนเนื่องจากตัดหน้ากระชั้นชิด เหตุเกิดที่บานห้วยโจ้ ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.แม่ขา อ.ฝาง
ล่าสุดยอดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2549 จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 81 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 89 คน เป็นชาย 76 คน หญิง 13 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 6 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด
ส่วนการเรียกตรวจตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร นั้น ระหว่าง 28-31 ธันวาคม 2549 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะไปแล้ว 32,473 คัน พบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำความผิดตามมาตรการดังกล่าวและมีการดำเนินคดีไปแล้ว 2,258 คัน
 
1 มกราคม 2550 , 13:21 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่