ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในอำเภอแม่วาง พร้อมกำชับให้พื้นที่เสี่ยง 919 หมู่บ้าน เตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

  
    วันนี้(11 ส.ค.59) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ที่หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน โดยเหตุเกิด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คอสะพานข้ามลำห้วยหยวกทรุดตัว ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำในลำน้ำแม่วาง ลำน้ำแม่มูต และลำน้ำแม่เตียนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมน้ำ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน และสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และซ่อมแซมคอสะพานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับ ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่เสียงภัย 25 อำเภอ 178 ตำบล 919 หมู่บ้าน โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่ เน้นพัฒนาระบบเตือนภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ.//
 
11 สิงหาคม 2559 , 18:25 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา