เชียงใหม่บูรณาการกำลัง 3 ฝ่ายเฝ้าระวังจุดสำคัญภายหลังเกิดเหตุหลายจุดทางภาคใต้

  
    จังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลัง 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองวางมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด หลังเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดทางภาคใต้หลายจุด พร้อมทั้งขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก หากพบเหตุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าดำเนินการทันที นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังที่มีเหตุก่อวินาศกรรมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้เรียกประชุม 3 ฝ่าย ทั้ง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น และมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนคนเดินวัวลาย ถนนท่าแพ ถนนนิมมานเหมินทร์ และย่านตลาดไนท์บราซ่า พร้อมทั้งได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร อย่าได้ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ หากพบเบาะแสหรือมีพิรุธน่าสงสัยให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันที พล.ต.โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า ขณะนี้ด้านการข่าวยังไม่มีรายงานการก่อความไม่สงบในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการ ออกตรวจ และเฝ้าระวังในจุดสำคัญ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบูรณาการด้านการข่าวตลอดเวลา เนื่องจากช่วงนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้ว ยังได้ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชนแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวขออย่าได้ตื่นตระหนกจนเกิดเหตุ ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าป้องกัน และระงับเหตุได้ทันที.///
 
12 สิงหาคม 2559 , 15:44 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา