ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอย่างเข้มข้น ตรวจบุคคล และพาหนะเข้าออกสนามบินอย่างละเอียดหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ในจังหวัดทางภาคใต้

  
    นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอก ท่าอากาศยาน โดยได้จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมตรวจยานพาหนะเข้า-ออกอย่างเข้มงวด จัดชุดตรวจผสม พร้อมเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด เดินตรวจพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่โดยรอบเขตปฏิบัติการการบิน (Airside) จากทุก 2 ชั่วโมง เป็นทุก 1 ชั่วโมงต่อรอบการตรวจ จัดชุดสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตระเวนตรวจพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานทุก 1 ชั่วโมง และเข้มงวดกวดขันมิให้รถยนต์ที่ไม่มีผู้โดยสารมาจอดด้านหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด อนุญาตให้จอดเฉพาะรับ-ส่งผู้โดยสารเท่านั้น พร้อมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ และตรวจบัตรรักษาความปลอดภัย ในการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม รวมทั้ง กำชับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังสิ่งของหลงลืมและสิ่งของต้องสงสัยต่างๆ ขณะเดียวกันได้ประสานงานด้านการข่าวกับศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และซักซ้อมมาตรการการรักษาความปลอดภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากกองบิน 41 กวดขันการตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออก พื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานปฏิบัติให้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์ ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในบริเวณนั้นทันที.//
 
12 สิงหาคม 2559 , 15:51 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา