พสกนิกรชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหคม 2559

  
    เช้าวันนี้(12 สิงหาคม 2559) ที่ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ท่ามกลางผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากนั้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ อาคารรับรอง พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ อำเมืองเชียงใหม่ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งในวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้พสกนิกรร่วมลงนามถวายตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งได้เปิดให้เข้าเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ยังได้เป็นประธานเปิดการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำส่วนราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่บริเวณทางหลวงหลายเลข 11 ด้านหน้าวัดเจ็ดยอด ไปจนถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอำเภอเมืองเชียงใหม่ และในช่วงเย็น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กุลสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 59 เช่นเดียวกัน..
 
12 สิงหาคม 2559 , 18:07 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา