ชาวกรุงเทพและชาวเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อทำดีบูชาพระคุณแม่ให้แม่ชื่นใจ ณ วัดเทพเจติยาจารย ์อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  
     วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 ที่วัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และชาวเชียงใหม่ กว่า 100 คน ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อทำดีบูชาพระคุณแม่ให้แม่ชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559 และเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาของตนเอง โดยมีพระครูปลัดมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ เป็นประธาน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และสอนหลักคิดให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ด้วยการสร้างสมาธิ ก่อให้เกิดสติปัญญา เกิดประโยชน์และเกิดผลดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของการฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดสติและปัญญาอันจะเป็นการส่งเสริมให้อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุขในอนาคต
 
13 สิงหาคม 2559 , 12:47 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา