เทศบาลนครเชียงใหม่นำชาวบ้านปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ ในพื้นที่ทิ้งขยะเดิมที่ปรับให้เป็นศูนย์เรียนรู้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นต้นแบบการทำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชุมชน

  
    นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 7, โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ, ชมรมนักประมูลค่าทรัพย์สินล้านนา และโครงการเกษตรพิเศษเมืองงาย ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ช่วยกันปลูกข้าวในพื้นที่ โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ “ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ของ ศูนย์เรียนรู้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายในสวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะเดิมของเทศบาลนครเชียงใหม่ กว่า 70 ไร่ ถูกปรับเป็นสวนสาธารณะ โดยแบ่งพื้นที่ 12 ไร่ สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทดลองปลูกข้าวไร่ ข้าวนาดำและพืชผักสวนครัว นำผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน และทุกครั้งในที่ประชุมประจำเดือนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในอนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง โดยใช้พื้นที่ที่มีไม่มากให้เกิดประโยชน์สูงสุด.//
 
13 สิงหาคม 2559 , 13:00 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา