เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดสะพาน จันทร์สมอนุสรณ์ สะพานข้ามแม่น้ำปิง เชื่อมฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ซึ่งสะพานนี้ ถือเป็นสะพานอนุสรณ์แห่งความรัก

  
    
พลตรี โกศล ปทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และทายาทตระกูลโกศราภิรมณ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเปิดสะพานจันทร์สมอนุสรณ์อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณเชิงสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ฝั่งวัดเกตการาม มีประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำปิง และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ แต่เดิมเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้สักในปี พ.ศ. 2421 ใช้ข้ามแม่น้ำปิงระหว่างหน้าวัดเกต กับถนนวิชชานนท์หน้าตลาดต้นลำไย ต่อมามีความทรุดโทรมผุพัง เทศบาลจึงทำสะพานชั่วคราวเป็นไม่ไผ่ขัดแตะ จึงเรียกว่า "ขัวแตะ" ซึ่งใช้เฉพาะในฤดูแล้ง ต่อมาได้สร้างสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในปี 2507 โดยนายมนตรี โกสลาภิรมณ์ หรือนายห้างโมตีราม โกราน่า นายห้างเชียงใหม่สโตร์ เพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้กับภรรยาที่เสียชีวิตลง ในนามคุณแม่จันทร์สม โกศราภิรมณ์ เป็นอนุสรณ์ในชื่อแรกว่า "ขัวแขก" และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เชื่อม 2 ฝั่งริมแม่น้ำปิง เพื่อข้ามติดต่อไปมาระหว่างวัดเกตการาม และตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง
ต่อมาในปี 2554 ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วม เสาตอหม้อสะพานเกิดการทรุดเอียงและมีสภาพทรุดโทรม สะพานมีการปิดซ่อมแซมโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างนั้น กรมเจ้าท่า ได้ร้องต่อศาลปกครองว่า สะพานนี้สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการบุกรุกลำน้ำปิง ศาลสั่งให้ระงับซ่อมแซมและให้รื้อถอนตามคำร้องของกรมเจ้าท่า เทศบาลเห็นว่าสะพานนี้ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ สะพานปัจจุบันมีอายุกว่า 50 ปี และมีประวัติมานานนับร้อยปี จึงยื่นอุธรณ์ขอสร้างใหม่ ศาลจึง อนุญาตให้มีการสร้างได้ สำหรับสะพานจันทร์สมอนุสรณ์แห่งนี้ มีความยาว 108 เมตร สูงจากระดับน้ำต่ำสุด 8 เมตร กว้าง 3 เมตร ใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง 8.9 ล้านบาท เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินสัญจรข้ามไปมาระหว่างหน้าวัดเกตการามกับตลาดต้นต้นลำไย เชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำปิงเข้าด้วยกัน
 
14 สิงหาคม 2559 , 17:55 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย