คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย องค์กรภาคประชาชน และชุม จัดกิจกรรมแสดงพลังและประกาศจุดยืน “ป่าของเรา ปอดของเรา” คัดค้านการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักประชารัฐ

  
    
ที่บริเวณสนามหญ้า โรงเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เครือข่ายชุมชน องค์กรภาคประชาชน กว่า 1000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ สำหรับข้าราชการ และประชาชนที่ไม่เคยมีที่พักอาศัย บนพื้นที่ราชพัสดุ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ที่อยู่ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในตำบลช้างคลาน กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการถือป้ายเพื่อแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนแสดงพลังและมองเห็นความสำคัญของพื้นที่ธรรมชาติ อีกทั้งยังได้มีการร่วมกันร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" และ เพลง"โลกสวยด้วยมือเรา" อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์จุดยืน "ป่าของเรา-ปอดของเรา" บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดกลางเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ ทางกรมธนารักษ์ ได้มีการประกาศยกเลิก โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐแล้ว หลังมีเสียงคัดค้านพร้อมทั้งได้มีการออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า สืบเนื่องจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และกลุ่มประชาชนโดยรอบได้คัดค้านการก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดกระแสการคัดค้านโครงการฯ ป้องกันมิให้เกิดปัญหามวลชน และขจัดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน จึงได้ยกเลิกโครงการนำที่ดินราชพัสดุแปลงนี้มารองรับโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และได้แจ้งให้ผู้ประกวดโครงการได้เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของทางราชการแล้ว และเนื่องจากโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเป็นโครงการที่ดี และเป็นโครงการตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล จึงได้ให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่สำรวจที่ดินแปลงใหม่ที่มีความเหมาะสมและภาคประชาชนยอมรับ ทดแทนการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่
 
15 สิงหาคม 2559 , 23:31 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย