จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 อย่างอลังการ เน้นการแสดงทางวัฒนธรรม สร้างความประทับใจ

  
    
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 หรือ TIMC 2016 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จาก 29 ประเทศ โดยกล่าวว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การส่งเสริมให้มีทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการกระตุ้นความสามารถ การมีเหตุผล มีระบบระเบียบ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ ที่สำคัญเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และส่งเสริมมิตรภาพในฐานะพลเมืองยุคโลกาภิวัฒน์
โดยชุดการแสดงที่ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ มุ่งเน้นการแสดงทางวัฒนธรรม สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ภายใต้การแสดงชื่อ “Welcome To Chiangmai 720 ปี” ประกอบด้วย 6 ชุดการแสดง ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้
 
15 สิงหาคม 2559 , 23:36 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย