ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสร้างฝาย รวมดวงใจอาสาประชารัฐ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ตั้งเป้า 7,200 ฝาย ในโอกาสปีแห่งการสมโภชน์ ครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี เชียงใหม่

  
    วันที่ 16 ส.ค.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ อำเภอแม่ริม โดยมีฝ่ายการคณะสงฆ์ พระครูชัยธรรมวุฒิ ต.บ้านแหวน อ.หางดง เจ้าหน้าที่กองพันพัฒนาที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ร.ร.หางดงระฐราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์การภาคธุรกิจเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการสร้างฝายรวมดวงใจอาสาประชารัฐ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ในโอกาสปีแห่งการฉลองสมโภชน์ 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ทุกอำเภอร่วมกันสร้างฝายในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้ง 25 อำเภอ ไม่น้อยกว่า 7,200 ฝาย โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นป่าใกล้เมืองเชียงใหม่ให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศ ในโอกาสนี้ อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล 9 ต้น กล้าไม้ 720 กล้า และสร้างฝายชะลอน้ำ 23 แห่ง เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในแหล่งต้นน้ำแม่ท่าช้าง ที่จะไหลลงสู่อำเภอหางดง เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป.//
 
16 สิงหาคม 2559 , 19:07 น. , อ่าน 1301  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย