ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ฝนที่ตกต่อเนื่อง

  
    
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่า สถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก อนึ่ง ในช่วงวันที่ 18-20 ส.ค. 2559 คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยจะมีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกต่อเนื่องรวมทั้งฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย
ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ และให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท่อ รวมทั้งทางระบายน้ำในเขตเมือง ป้ายโฆษณาและต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งพื้นที่ของเอกชน ถ้าไม่ปลอดภัยให้รีบแก้ไขโดยเร่งด่วน
 
16 สิงหาคม 2559 , 20:36 น. , อ่าน 1291  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย