พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบ เพื่อช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  
    วันนี้(17 ส.ค.59) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน นำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียน จำนวน 50 ทุน ในโอกาสนี้ ยังได้คล้องเหรียญทอง ให้กับ นายสุรชาติ แทสี นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฑา ประเภทเดินทน ระยะทาง 5,000 เมตร (ชาย) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ทีผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบใหม่ ขอให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ทุกคน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ขอให้ยึดมั่นถวายความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมงคลอย่างหาที่สุดมิได้.//
 
17 สิงหาคม 2559 , 18:51 น. , อ่าน 1282  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา