ชลประทานเชียงใหม่ เผย สถานการณ์น้ำ ในเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณมากกว่าปี ที่ผ่านมา แต่อำเภอโซนท้ายน้ำยังน่าเป็นห่วง ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน

  
    นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปีนี้มีปริมาณมากกว่า โดยน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ที่ใช้การได้ 53.81 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20 ของระดับกักเก็บน้ำ ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 28.70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของระดับกักเก็บน้ำ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง ก็เช่นกัน แนวโน้มสามารถเก็บกักน้ำได้สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้หน่วยงานชลประทานทุกโครงการ ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอาคารชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำทุกแห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ อำเภอดอยเต่า, อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อำเภอแม่วาง ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้มีน้อยกว่าร้อยละ 10 หากยังไม่มีพายุพาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เหล่านี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น.//
 
18 สิงหาคม 2559 , 19:31 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา