องคมนตรีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของศูนย์ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

  
     วันนี้(18 ส.ค.59) เวลา 10.30 น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จากนั้นได้เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2559 ที่ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม โดยมี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานมีการจัดแสดงจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดการแสดง สิ่งประดิษฐ์และนวตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และนวตกรรมทั่วภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรร่วมจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา, การแปรรูปข้าว, เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ, มหัศจรรย์โลกใบจิ๋ว..จุลินทรีย์, พลังงานทางเลือก, Smart Technology และกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกมากมาย โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.//
 
18 สิงหาคม 2559 , 19:38 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา