กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสริมศักยภาพพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น คัดเลือกสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559 เผยแพร่ผลงาน และเกียรติคุณให้ปรากฏแก่บุคคลทั่

  
    นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นโดยวิธีการสหกรณ์ สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขารวมตัวกัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น 55 แห่ง, กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง, กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 9 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 2 แห่ง และได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปัจจัยการผลิต และการตลาด และค่าจัดจ้างพนักงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสหกรณ์ดีเด่น ให้ปรากฏต่อสาธารณะชน และเป็นตัวอย่างแก่สหกรณ์อื่นๆ ผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง อันดับที่ 1 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 3 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังได้มีการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง 15 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ นายสมชาย กันหา หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบรางวัลจาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ที่โรงแรมโลตัสปาง สวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา.//
 
18 สิงหาคม 2559 , 19:39 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา