รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงาน 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน เฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

  
     วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยจัดการแสดงนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งความดี และพระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญู เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการเขียนคําถวายพระพร ที่ลานโพธิ์ทอง ภายในงานได้จัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพลังงานทดแทน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ในโครงการพระราชดำริทั้งพลังงานน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังงานมวลชีวภาพ,บ้านสมาร์ทโฮมกับการประหยัดพลังงานด้วยระบบสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน การแสดงผลงานเตาแก๊สชีวภาพ, รถพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเกียรติยศเกริกก้อง ขจรไกล นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ได้แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าการเลี้ยงกบบลูฟอกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การเลี้ยงกบนา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์กับนิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวงผักอินทรีย์โครงการหลวง, การปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและการจัดแสดงนิทรรศการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครองราชย์ 70 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 มิถุนายน 2559ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาประชาชนเป็นอย่างมาก.//
 
18 สิงหาคม 2559 , 19:47 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา