ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับมืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม จากพายุ “เตี้ยนหมู่” สนับสนุนจังหวัด ได้ทันทีที่รับแจ้งเหตุ

  
    วันนี้(19 ส.ค.59) นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าช่วงระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว มีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะไหหลำ มีความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ และประเทศลาวต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกในระยะนี้กลับมีฝนตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในช่วง 2-3 วันนี้ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยดังกล่าวขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวจากสื่อต่างๆและทางราชการอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือคือจังหวัดตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอนได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัด หากได้รับการร้องขอและจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์สาธารณภัยต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1784 หรือโทรศัพท์หมายเลข 054 217 877, 054 218 124 และ โทรสารหมายเลข 054 230 947.//
 
19 สิงหาคม 2559 , 21:54 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา