ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤตลงพื้นที่ประสบอุทกภัย สะพานทรุด ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

  
    วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ให้เข้าสนับสนุนพื้นที่อุทกภัยจังหวัดน่าน ได้ถอนกำลังกลับที่ตั้งจังหวัดลำปาง หลังสถานการณ์คลี่คลาย และได้ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับแจ้งสะพานเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.วังซ้าย กับ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข่อย เกิดการทรุดตัว เบื้องต้นทราบว่าสะพานดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นสะพานแคบประชาชนในพื้นที่ใช้เดินทางเข้าพื้นที่การเกษตร โดยก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี 2557 ได้เคยทรุดตัวมาแล้วครั้งหนึ่ง และได้งบซ่อมในปีนี้ ปกติไม่ค่อยมียานพาหนะใช้สัญจรบนสะพานนี้ มักใช้สะพานอื่นที่อ้อมเส้นทางแทนได้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัด หากได้รับการร้องขอและจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์สาธารณภัยต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1784 หรือโทรศัพท์หมายเลข 054 217 877, 054 218 124 และ โทรสารหมายเลข 054 230 947.//
 
20 สิงหาคม 2559 , 10:57 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา