ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบ นภอ.สันกำแพง และกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ “น้องหญิง” นักเรียนอาชีวะศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับมารดาที่เจ็บป่วย และขาดแคลนทุนการศึกษา

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มอบหมายให้นายอำเภอสันกำแพงและกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเบื้องต้นแก่ น.ส.ศิวพร เปี่ยมงูเหลื่อม หรือ น้องหญิง อายุ 18 ปี นักเรียนระดับ (ปวส.) สาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านเลขที่ 30/2 บ้านป่าเส้า หมู่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับมารดา คือ นางนัน เปี่ยมงูเหลือม อายุ 67 ปี ที่ป่วยด้วยโรคไทรอยด์, เบาหวานและความดันโลหิตสูง มีอาชีพรับจ้างล้างจานในร้านข้าวซอยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้องหญิงมีความประสงค์จะเรียนให้สูงขึ้น แต่ไม่มีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเรียน จึงพร้อมกับมารดา เข้าพบ ดร.ถวิล บัวจีน ประธานกรรมการศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง เพื่อขอความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน และได้มีการนำเสนอข่าว ผ่านสื่อต่างๆ ออกไป ในเบื้องต้น การช่วยเหลือดูปัญหาสุขภาพของ นางนัน เปี่ยมงูเหลือม มารดาของน้องหญิง ให้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ร.พ.สต.)บ้านตลาด อำเภอสันกำแพง ซึ่งมีการนัดตรวจรักษาและตรวจติดตามโรคความดันและเบาหวานทุกเดือนอยู่แล้ว ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ทางอำเภอสันกำแพงได้ประสานกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสมควรและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ.//
 
20 สิงหาคม 2559 , 10:59 น. , อ่าน 1302  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา