วิทยาลัยอาชีวศึกษาชี้แจงขั้นตอนกู้ยืม กยศ. และความช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อน

  
     จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวนักศึกษาชั้น ปวส. สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 น.ส.ศิวพร เปี่ยมงูเหลื่อม หรือ น้องหญิง อยู่บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับ นางนัน เปี่ยมงูเหลือม มารดา อายุ 67 ปี ที่ป่วยด้วยโรคไทรอยด์, เบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยมีอาชีพรับจ้างล้างจานส่งลูกเรียน ขาดแคลนทุนการศึกษาและไม่มีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน แม้จะยื่นเรื่องขอกู้ยืนเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับ จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจาก ดร.ถวิล บัวจีน ประธานกรรมการศูนย์ทำร่มบ่อสร้างอำเภอสันกำแพง และมีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนประกาศหาผู้ใจบุญเพื่อให้ความช่วยเหลือ นั้น หลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกไป มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนติดต่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้นายอำเภอสันกำแพงและกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเบื้องต้น รวมทั้งการช่วยเหลือดูปัญหาสุขภาพของ นางนัน เปี่ยมงูเหลือม มารดาของน้องหญิง ให้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ร.พ.สต.)บ้านตลาด อำเภอสันกำแพง ซึ่งมีการนัดตรวจรักษาและตรวจติดตามโรคความดันและเบาหวานทุกเดือนอยู่แล้ว ต่อมา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานแนะแนวอาชีพและงานประชาสัมพันธ์ได้เข้าพบผู้สื่อข่าว ที่ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่นักศึกษารายดังกล่าวอ้างว่า ทำเรื่องกู้เงิน กยศ.ไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ ซึ่งเป็นความไม่เข้าใจของนักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และเงื่อนไขการพิจารณาให้กู้ยืม ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้ กยศ.กลางพิจารณาแล้ว และที่ผ่านมา น.ศ.ศิวาพร ก็ไม่เคยเข้าไปปรึกษาหรือเล่าความเดือดร้อนให้ครูที่ปรึกษาฟัง ซึ่งทางวิทยาลัยก็มีทุนจากชมรมผู้ปกครองไว้ช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อน รวมทั้งหาช่องทางสร้างรายได้ ให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียนอยู่แล้ว หลังจากพูดคุยกับ น.ศ.ศิวพร จึงทราบว่า คุณแม่ รู้จักกับ ดร.ถวิล เมื่อถามไถ่และเล่าความทุกข์ให้ฟัง ดร.ถวิล ให้เขียนเรียงความส่งให้และบอกจะได้หาทางช่วยเหลือ โดยไม่คิดว่าจะกลายเป็นข่าวทางสื่อมวลชนใหญ่โต สร้างผลกระทบต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จึงต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว.//
 
21 สิงหาคม 2559 , 19:10 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา