สนพ.จับมือ ส.อ.ท.เดินหน้าโครงการ Energy Point สร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สะสมแต้มประหยัดพลังงาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน ตั้งเป้าลดความเข้มของการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมลง ร้อยละ 30 ในปี 2579

  
    วันนี้(23 ส.ค.59) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ตามโครงการสะสมแต้มพลังงาน Energy Point เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ภายหลังได้เปิดตัวโครงการ ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานกำหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 มีเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงานของประเทศลง ร้อยละ 30 จากสถิติข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2558 พบว่ามีผู้ประกอบการทั่วประเทศมากกว่า 1 แสน 4 หมื่นแห่ง กว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 35.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ทั้งหมดของประเทศ นายณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานโครงการฯ เปิดเผยว่า การสะสมแต้มพลังงาน Energy Point จะดำเนินการไปทั่วประเทศ โดยพัฒนาระบบจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความรู้สร้างความเข้าใจ รวมทั้ง สนับสนุนเงินลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานทันที ร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 3 แสนบาท ต่อแห่ง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Point 4 ขั้นตอน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าหมายลด ต้นทุนค่าไฟ 5 แสนบาท/แห่ง/ปี และผลการดำเนินโครงการจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ทั่วประเทศเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ในการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง.//
 
23 สิงหาคม 2559 , 16:58 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา