จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มการเข้าออกบริเวณแนวชายแดน ตรวจสถานบันเทิง สถานประกอบการ คัดกรองคนต่างด้าวกลุ่มเสียงที่จะตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลัง 71 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

  
    นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 71 หน่วยงาน และ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 มีการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ 10 คดีผู้ต้องหา 8 คน ทั้งผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี 8 คดี การผลิตเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 1 คดี และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 1 คดีพนักงานสอบสวนมีความเห็น สั่งฟ้องส่งสำนวนคดีให้อัยการและอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล 7 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 3 คดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ สั่งการให้เข้มงวดการเข้าออกบริเวณแนวชายแดน เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน ตรวจสถานบันเทิง สถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง รวมทั้ง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ คัดกรองคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความตระหนักรู้ร่วมกัน การคุ้มครองเยียวยา ให้ปฏิบัติต่อผู้เสียหายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพผู้เสียหายทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือการออกสื่อต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด เด็กและผู้เสียหาย ต้องได้รับการปฏิบัติช่วยเหลือคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว.//
 
23 สิงหาคม 2559 , 19:00 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย