เชียงใหม่ห่วงร้านเกม ร้านคาราโอเกะ กลายเป็นแหล่งมั่วสุม และก่ออาชญากรรม กำชับให้ตำรวจสืบสวนสอบสวน ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม จัดกำลังเข้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

  
    วันนี้(24 ส.ค. 59) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ประกอบด้วย ตำรวจสืบสวนสอบสวน, ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 120 คน ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกำชับให้ผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด ตรวจดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน และกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ จำหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ แต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนถูกต้อง ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความโปร่งใสและความถูกต้องในการดำเนินงาน .//
 
24 สิงหาคม 2559 , 14:21 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา