กรมบังคับคดี จัดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมบังคับคดี จัดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ ให้ความรู้กฎหมาย ฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสริมศักยภาพในการจัดการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ ให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสริมศักยภาพในการจัดการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็งและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของกรมบังคับคดี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน แต่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นกฎหมายฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่เพื่อให้โอกาสแก่กลุ่ม SMEs ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
ปัจจุบันธุรกิจ SMEs เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้มีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในธุรกิจภาคประชาชนที่นำไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น
 
24 สิงหาคม 2559 , 16:11 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย