จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา อสังหาริมทรัพย์สัญจร ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ ภาคเอกชน จัดสัมมนาอสังหาริมทรัพย์สัญจร “เชียงใหม่..ในวันที่จีนเต็มเมือง รับมือ ปรับตัวอย่างไร เชื่อมโยงระหว่างภาคการท่องเที่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดสัมมนา อสังหาริมทรัพย์สัญจร เชื่อมโยงระหว่างภาคการท่องเที่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ ระดมความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ เพื่อรับมือ ปรับตัว รองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน ชาวจีน ที่ปัจจุบันสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 200 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำหรับเชียงใหม่ ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงใหม่ประมาณ 7 แสนคน ในปี 2559 คาดว่าจะถึง 8 แสนคน และจากข้อมูลแนวโน้มภายในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศถึง 400 ล้านคน คาดว่าจะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนอย่างแน่นอน ฉะนั้น จังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความสมดุลในการรองรับนักท่องเที่ยว และนักลงทุน ที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีการนำเสนอเรื่อง มองตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ครึ่งหลังปี 2559 และการเสวนาในหัวข้อ เชียงใหม่ ในวันที่จีนเต็มเมือง รับมือ – ปรับตัวอย่างไร เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
 
24 สิงหาคม 2559 , 17:00 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย